De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Alternerende Beroepsopleiding of ABO

Na het behalen van je getuigschrift, kun je op vrijwillige basis een extra leerjaar alternerende beroepsopleiding volgen. Je volgt dan twee dagen les op school en loopt drie dagen stage op de werkvloer met het oog op een blijvende tewerkstelling. Intussen blijf je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB en loopt je wachttijd verder.

In het ABO-jaar versterken we de zelfredzaamheid van je kind door het uitvoeren van zelfstandige opdrachten (alleen of in kleine groepen) zowel binnen als buiten de school: winkelen, bankverrichtingen, opdrachten in de VDAB, ziekenfonds, ...

Einddoel

 • Jongeren na 1 jaar opleiding (deels op school, deels op de werkvloer) klaarstomen om op de gewone arbeidsmarkt tewerkgesteld te worden.
 • Jongeren opleiden tot zelfstandig denken en handelen.

Wie komt in aanmerking?

Leerlingen die

 • Het getuigschrift van opleiding behaald hebben.
 • Het getuigschrift van verworven competenties behaald hebben.
 • Een attest van verworven bekwaamheden behaald hebben én door de klassenraad bekwaam worden bevonden.

Voordelen voor de ABO-leerling

 • Ingeschreven als werkzoekende bij VDAB.
 • Wachttijd begint te lopen tijdens de opleiding.
 • Behoud van kinderbijslag tijdens wachttijd.
 • Extra werkervaring en kans op tewerkstelling.
 • Recht op wachtgeld na verloop van wachttijd tijdens het ABO-jaar vanaf 1 augustus.
 • Bij het voleindigen van het ABO-jaar heb  je recht op een motivatiepremie. Deze bedraagt 500 als je 800 uur stage liep en 400 uur op school aanwezig was.
 • Een extra getuigschrift bij afronding van het ABO-jaar.

Organisatie

 • 2 dagen opleiding op school: donderdag en vrijdag (7 lesuren)
 • 3 dagen opleiding op de werkvloer (stage): maandag, dinsdag en woensdag (ook woensdag namiddag), onbetaald, 8 uur per dag (je doet de uurregeling van het stagebedrijf).

Wat doen wij op school?

 • Zelfstandig leren werken: VDAB, vakbond, lonen, mutualiteiten, bank, belastingsaangifte, solliciteren, opdrachten buiten de school, …
 • Project zelfstandig wonen: budget, inrichting, koken, ...
 • BGV: bijsturing van tekorten op de stageplaats
 • Rijbewijs op school: dankzij dit project kunnen jullie op school lessen theorie  volgen en het theoretisch examen categorie B afleggen. En dit volledig gratis.
 • VCA attest (veiligheid) veiligheid op de werkvloer
 • Teambuilding

Wat verwachten wij van jou als leerling?

 • Je bent gemotiveerd en wil vast werk!
 • Je bent steeds aanwezig: voor elke afwezigheid (ook voor 1 dag!) breng je een doktersattest binnen. Je verwittigt telefonisch als je te laat of afwezig zal zijn.
 • Je hebt de juiste attitudes: beleefdheid, verzorgdheid, inzet, volharding, stiptheid, gemotiveerdheid, eerlijkheid, …
 • Je komt  het hele schooljaar stipt naar school en je stage.
 • Je vult stipt je werkboekje (agenda) in en hebt dit altijd bij je!