De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

August Leyweg 10

De Leerexpert A. Leyweg 10 leerkracht leert leerlingen lezen

De Leerexpert August Leyweg 10 is een kleuter- en lagere school voor kinderen met een visuele beperking (type 6), een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (type 7) of een autismespectrumstoornis (type 9).