De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

August Leyweg 4

De Leerexpert August Leyweg 4 - leerkracht LO helpt met leerling met een beperking

De Leerexpert August Leyweg 4 is een kleuter- en lagere school voor kinderen die kampen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen,ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis (type 3).