Buitengewoon secundair onderwijs: vier opleidingsvormen

Samen met het schoolteam bekijkt het CLB welke opleidingsvorm het beste bij je kind past. Elke opleidingsvorm heeft zijn eigen doelstellingen, afhankelijk van de zorgvraag van je kind. Leerlingen uit verschillende types kunnen samen in de klas zitten.

Voorbereiding op een beschermd leven en zinvolle dagbesteding.

Scholen OV1 - type 2
De Leerexpert Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne

School OV1 - type 4
Leerexpert Kokoen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat    

School OV1 - type 9
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen

Meer informatie over deze opleidingsvorm
Inschrijven? Je leest er hier alles over

Sociale aanpassing en voorbereiding op een beschermde werk- en woonsituatie. 

Scholen OV2 - type 2
De Leerexpert Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne

School OV2 - type 3
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne

Scholen OV2 - type 9
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne

Beroepsopleiding die jongeren klaarmaakt voor het gewone arbeidsleven.

Type basisaanbod en 3
Leerexpert De Stiel, Begijnenvest 35, Antwerpen
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne
De Leerexpert Schoolstraat, Antwerpen

Type 7 (STOS)
Begijnenvest, Antwerpen

Type 9
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne

Meer informatie over deze opleidingsvorm
Inschrijven? Je leest er hier alles over

Het ‘gewone’ secundair onderwijs, maar dan met ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. 

School OV4 - type 5
Ziekenhuisschool Antwerpen

Meer informatie over deze opleidingsvorm