De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

MFC Burchtse Weel

Het MFC in De Leerexpert Burchtse Weel heeft een erkenning voor de begeleiding van 20 kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een matig tot zware mentale beperking (eventueel met bijkomende stoornissen). Doorheen de jaren specialiseerde het MFC zich in het werken met kinderen met een bijkomende stoornis binnen het autismespectrum (kinderen met een diagnose ASS).

Heeft je kind een ernstige of diepe mentale beperking? Wij bieden: 

  • Een volledig geïntegreerde werking tussen school en MFC: klaswerking, voor-  en naschoolse opvang, opvangmogelijkheden tijdens de schoolvakantie;
  • Een gedifferentieerde en individueel gerichte opleiding met oog voor buitengewone zorgnoden;
  • Een aangepast zorg- en onderwijsklimaat in een aangename en moderne leef- en leeromgeving;
  • Begeleiding door een multidisciplinair expertenteam;
  • Begeleiding in de keuze die op het einde van de schoolcarrière gemaakt moet worden;
  • Inspraak van ouders en kinderen in de wijze waarop ze de schoolloopbaan invullen. 

Wat vraagt het MFC? 

  • Een VAPH-ticket: semi-internaat voor schoolgaanden met een ernstige of diepe mentale beperking.  
  • Betaling van een dagprijs zoals voorzien door het VAPH.