De Leerexpert | MFC Burchtse Weel

Het MFC Burchtse Weel heeft een erkenning voor de begeleiding van 20 kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een matig tot zware mentale beperking (eventueel met bijkomende stoornissen).

Heeft je kind een ernstige of diepe mentale beperking? Wij bieden: 

  • Een volledig geïntegreerde werking tussen school en MFC;
  • Een gedifferentieerde en individueel gerichte opleiding met oog voor buitengewone zorgnoden;
  • Een aangepast zorg- en onderwijsklimaat in een aangename en moderne leef- en leeromgeving;
  • Begeleiding door een team van opvoeders;
  • Inspraak van ouders en kinderen in de wijze waarop ze de schoolloopbaan invullen. 

Wat vraagt het MFC? 

  • Een goedkeuring van de Intersectorale toegangspoort voor de nodige modules (Schoolaanvullende – schoolvervangende dagopvang);
  • ​Betaling van een dagprijs zoals voorzien door het VAPH.