De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

De Leerexpert | MFC Mytyl

Leerkracht en leerling therapie

Als Multifunctioneel Centrum (MFC) zijn we gespecialiseerd in de opvang van en therapie aan kinderen en jongeren met motorische ontwikkelingsproblemen.

Onze erkenning als semi-internaat geldt voor zo'n 65 kinderen van 1 tot 21 jaar met motorische stoornissen, skeletafwijkingen, dysmelie, hersenverlamming, spina bifida of myopathie. Met ons multidisciplinair team begeleiden we je kind vanaf de peuterleeftijd tot het verlaten van de secundaire school. In samenwerking met De Leerexpert Dullingen werken we aan een zo zelfstandig mogelijk functioneren van je kind.

Heeft je kind een motorische beperking? 

De Leerexpert Dullingen bevindt zich in een aangename groene leef- en leeromgeving met een familiale sfeer en biedt:   

 • Hooggespecialiseerde en op hun lijf geschreven therapie (bv. Bobath) en verzorging;
 • Aangepaste verzorging van peuter tot jongvolwassene;
 • Een werking waarbij MFC en school naadloos in elkaar overgaan
 • Ook buiten de school volledige ondersteuning om met vrienden te kunnen genieten
 • Samen met de ouders volledige inspraak in hoe er gewerkt wordt
 • Leerlingenvervoer tijdens de schoolperiode
 • Specialisatie en expertise in de omgang met kinderen

Leerling in go-cartDe troeven van MFC Mytyl

 • Hooggespecialiseerde opvang, verzorging en therapie voor kinderen en jongeren met een motorisch probleem
 • Semi-internaatstelsel volgens regelgeving van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): opvang en therapie kan ook tijdens schoolvakanties en op woensdagnamiddagen
 • Vlot bereikbaar met schoolvervoer zonder grote files
 • Open instelling: ouders vinden wij ervaringsdeskundigen en zijn altijd welkom voor informatie, uitleg of gesprek
 • Peuterafdeling: voor peuters met een ontwikkelingsachterstand te wijten aan een motorisch probleem. 

Wij zijn ook beschikbaar voor kinderen uit randgemeenten die stedelijk onderwijs volgen bij de aan ons verbonden scholen voor buitengewoon onderwijs (Mytyl) en die over een Vlaams Fondsticket beschikken (toelating semi-internaat voor schoolgaanden)

Wat vraagt het MPI?

 • Een VAPH-ticket: semi-internaat voor schoolgaanden met een motorische beperking groep A of B.
 • Betaling van een dagprijs zoals voorzien door het VAPH.