De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Dullingen

Type 4 onderwijs in De Leerexpert Dullingen

De Leerexpert Dullingen is een kleuter-, lagere en secundaire school en biedt: 

  • Basis- en kleuteronderwijs: leerlingen met een motorische en/of meervoudige beperking (type 4)
  • Secundair Onderwjis: voorbereiding op een beschermd leven en zinvolle dagbesteding (Opleidingsvorm 1)
  • MFC: semi-internaat voor medische en therapeutische begeleiding, opvang, vrijetijdsbesteding, ... 
  • Zomerkamp: jaarlijks organiseren onze leerkrachten secundair een zomerkamp, samen met Kindervreugd.