De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

ICT-projecten en ICT-tools voor zieke kinderen

Door hun ziekte missen langdurig en chronisch zieke kinderen lessen op school, verlopen sociale contacten met vrienden en familie soms moeizaam, en worden zij op tal van manieren beperkt om gewoon door het leven te gaan.

Een aantal ICT-projecten en ICT-tools kunnen ingeschakeld worden om de negatieve gevolgen van een langdurige of chronische ziekte te beperken.
ICT-projecten voor zieke kinderen in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaan er een aantal ICT-projecten die kunnen ingeschakeld worden ter ondersteuning van:

1. het onderwijsproces
2. sociale contacten met klas- of leefomgeving
3. contacten met kinderen met gelijksoortige aandoeningen
4. Amusement en verstrooiing

Bednet

Bednet verbindt langdurig en chronisch zieke kinderen via internet met hun eigen klas. Zij volgen ‘live’ de les op hun thuisschool. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eenvoudige en laagdrempelige software met laptop en webcamera. Het kind kan vragen stellen, papier doorscannen, het bord lezen, zijn vinger opsteken, … en neemt zo interactief deel aan het klasgebeuren. Bednet begeleidt het kind en zijn klas gedurende het hele project.

illustratie muis

My Zone

Via het My Zone project worden laptops en draadloos internet ter beschikking gesteld van langdurig zieke kinderen die voor een korte of langere periode in het ziekenhuis verblijven.

Cliniclowns

Hotel de Cuberdonske is een samenwerking tussen de Cliniclows en het My Zone-platform voor zieke kinderen van Telenet. Via een speciaal ontwikkelde website kunnen zieke kinderen ‘webkammen’ met een cliniclown. Echte staaltjes van 'hoogstaand' improvisatietheater!

Simon en Odil

Simon en Odil is een interactieve website voor langdurig of chronisch zieke kinderen. Via deze webomgeving wil men zieke kinderen de mogelijkheid geven in contact te komen met lotgenoten, informatie over hun ziekte te vergaren of een spelletje te spelen. Via het clubhuis kan je een ziek kind een leuke e-card sturen.