De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

J. Van Poppelstraat

De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat is een lagere school voor kinderen met een licht mentale beperking en leerstoornissen (type basisaanbod) en kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9).