De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Kleuter- en lager

Elk type is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van een bepaalde groep kinderen.

Voor kinderen met een licht mentale beperking of met een ernstige leerstoornis. Lees meer

Lagere scholen
August Leyweg 14, 2020 Antwerpen 
Biekorfstraat 21, 2060 Antwerpen
Columbiastraat 8, 2030 Antwerpen
Schotensesteenweg 256, 2100 Deurne
J. Van Poppelstraat 6, 2100 Deurne

Voor kinderen met een verstandelijke beperking (IQ ≤ 60) + beperking in sociaal aanpassingsgedrag. Lees meer

Kleuter-, lager en secundaire school:
Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen

Lagere school:
Schotensesteenweg 256, 2100 Deurne 

Voor kinderen met emotionele-, sociale en/of gedragsproblemen (zonder verstandelijke beperking).
Lees meer

Kleuter- en lagere school:  
August Leyweg 4, 2020 Antwerpen

Voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking. Lees meer

Kleuter, lager en secundaire school: 
Dullingen 46, 2930 Brasschaat                                       

Voor kinderen (tijdelijk) opgenomen in een ziekenhuis, residentiële setting of preventorium. Lees meer  

Kleuter, lager en secundaire school:
Ziekenhuisschool
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

Voor kinderen met (een) visuele beperking(en).
Lees meer

Kleuter en lagere school:
August Leyweg 10, 2020 Antwerpen

Voor kinderen met een auditieve beperking, spraak- of taalstoornis.
Lees meer

Kleuter- en lagere school:
August Leyweg 10, 2020 Antwerpen 

Voor kinderen met een autismespectrumstoornis (nieuw type).
Lees meer

Kleuter- en lagere school: 
August Leyweg 10, 2020 Antwerpen

Lagere school: 
J. Van Poppelstraat 6, 2100 Deurne