De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Logistiek Assistent

Het algemeen doel van de opleiding logistiek assistent is alle vaardigheden kunnen uitvoeren die nodig zijn als logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen. Dit gebeurt door onderstaande competenties aan te leren in het observatiejaar, in de opleidingsfase en de kwalificatiefase. In het ABO-jaar kunnen we nog verfijnen. 

Algemeen
Leerlingen maken een bed op

 • Eigen werkzaamheden plannen
 • Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • Een werkmethode opvolgen
 • Een administratie bijhouden
 • In team werken

Met voorschriften voor kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

 • Afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • Met gevaarlijke stoffen weten omgaan

Huishouding

 • Het belang van het huishouden uitleggen
 • Maaltijden bereiden
 • Textiel, kleding en schoeisel onderhouden
 • Basisprincipes van interieurinrichting toepassen
 • Een woning onderhouden

Gezondheid

 • Basiselementen in verband met gezondheid verwoorden
 • Basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen
 • Basisprincipes van zorg toepassen

Communicatie

 • Eenvoudige communicatietechnieken toepassen
 • Met de eigen identiteit omgaan
 • Zich in functie van de eigen leefwereld informeren
 • Met anderen omgaan
 • Met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan
 • Zich expressief uiten

Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen

 • Maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen, afruimen
 • Onderhoudstaken uitvoeren
 • Zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager
 • Elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager
 • Hulp inroepen
 • Materiaal aanvullen en transporteren
 • Animatieactiviteiten ondersteunen

Locaties De Leerexpert

Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen
Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne
Schoolstraat 2, 2060 Antwerpen