De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

In onze school werken we met structuurklassen voor kinderen met sociale, emotionele en gedragsproblemen, gecombineerd met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Vrije plaatsen

Momenteel gebben we geen vrije plaatsen.

Pedagogische studiedagen (= geen school voor de leerlingen)

Woensdag 18/09/2019 : Handelingsplanning en Smartschool

Woensdag 27/11/2019 : Kring

Dinsdag 11/02/2020 : Thematisch werken in de lagere school

Facultatieve verlofdagen (= geen school)

Maandag 7/10/2019
Vrijdag 31/01/2019

Goed nieuws..

De verbouwingen zijn afgelopen, we hebben:

  • een nieuwe crisisunit
  • een nieuw atelier
  • nieuwe leskeukens
  • een nieuwe turnzaal
  • een nieuwe snoezelruimte
  • een nieuwe refter
  • een nieuwe speelplaats.

Infomoment professionelen

Dinsdag 3/12/2019

Kennismaking ouders

Kijkavonden ouders

Dinsdag 21/01/2020

Dinsdag 17/03/2020