De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Ondersteuningsnetwerk

Ondersteuningsnetwerken vanaf 1 september 2017

Tijdens de paasvakantie van 2017 werden er in de Vlaamse begrotingscontrole extra middelen voorzien voor het M-decreet. Eveneens kwam er een nota van de Vlaamse Regering waarin een ondersteuningsmodel voorgesteld wordt dat scholen moet versterken in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit ondersteuningsmodel bouwt voort op de ervaringen die we de voorbije twee jaar opdeden. We evolueren van de pre-waarborgregeling in schooljaar 2015-2016 over waarborgprojecten in 2016-2017 naar een ondersteuningsmodel vanaf 1 september 2017.