Onderwijs Aan Huis

Onderwijs Aan Huis (OAH) bestaat uit twee soorten:De Leerexpert onderwijsaanhuis

  • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH): kinderen hebben hier recht op bij ziekte, ongeval of een chronische ziekte. TOAH wordt georganiseerd door de school waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven.
  • Permanent onderwijs aan huis (POAH): voor kinderen die door hun handicap niet in staat zijn om les te volgen in het buitengewoon basisonderwijs. Een school voor buitengewoon onderwijs organiseert het POAH.

Alle details over OAH vind je op Onderwijs Vlaanderen.