De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onderwijs door vrijwilligers

Ook vrijwilligersorganisaties zetten zich in om langdurig en chronisch zieke kinderen extra lessen aan te bieden.

School na ziekenhuis

School na ziekenhuis is een organisatie die werkt met deskundige vrijwilligers. Ze geven onderwijsondersteuning aan zieke kinderen thuis of in het ziekenhuis.

Auxilia VZW

Auxilia is een vrijwilligersorganisatie die 'kansarmen' de kans geeft les te volgen. De 'leerlingen' zijn personen voor wie elders geen enkele mogelijkheid bestaat of voor wie voorzieningen als alfabetiseringscursussen, basiseducatie of tweedekansonderwijs onvoldoende uitgebouwd of onbereikbaar zijn.