De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onze school

De Leerexpert Burchtse Weel biedt buitengewoon onderwijs voor kinderen en jongeren met een matig tot ernstig mentale beperking (type 2). Leerlingen op onze school kunnen een volledig leertraject doorlopen van kleuter tot schoolverlater.

 • Kleuterafdeling: voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar
 • Lager onderwijs: voor kinderen van 6 tot 14 jaar
 • Secundair onderwijs OV1 en OV2: voor leerlingen van 13 tot maximum 23 jaar

Leerloopbaan

Omdat de toekomstmogelijkheden van elk kind zo anders zijn, werkt ons expertenteam met een kleuterwerking en drie leerstromen. De leerstromen situeren zich binnen het lager- en secundair onderwijs (OV1, OV2). De klassen worden ingedeeld volgens de zorgvraag van onze leerlingen. 

Kleuterwerking

Binnen de kleuterklassen ligt het accent op het ontwikkelen van communicatie en het stimuleren van redzaamheid om zo de ontwikkelingskansen van alle kinderen te verruimen.

Lager en secundair onderwijs (OV1/ OV2)

Ervaringsstroom

In de ervaringsstroom staat het psychisch welbevinden van kinderen voorop. De focus ligt minder op het verwerven van de cognitieve kennis. 

Leefleerstroom

In de leefleerstroom bereiden we leerlingen voor op een zinvolle dagbesteding of op begeleid werken. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, socialisatie, communicatie, huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Deze voorbereiding gebeurt binnen de eigen atelierwerking op school of via stages buiten de school. 

De autiwerking (voor kinderen met een autismespectrumstoornis) situeert zich binnen deze stroming. Deze kinderen krijgen een aangepaste didactische werking in kleine klasgroepen.

Functiestroom

In de functiestroom richten we ons op latere tewerkstelling binnen beschermde of sociale arbeid. Leerlingen binnen deze stroming behalen een zeker functioneel niveau wat betreft taal en wiskunde. Ze werken ook aan hun functionele en sociale vaardigheden. Integratie, flexibel denken en werkattitude zijn belangrijke pijlers binnen het lesaanbod.

Lesaanbod

Het basis lesaanbod omvat onder andere volgende onderdelen:

 • Communicatieve vaardigheden trainen en stimuleren; 
 • Zelfredzaamheid trainen;
 • De socio-emotionele en motorische ontwikkeling bevorderen;
 • Voorbereidende en functionele rekenvaardigheden aanleren;
 • Vrije tijd zinvol leren invullen. 

Werken met leerexperten

Om onze leerlingen OV2 voor te bereiden op het werk in een maatwerkbedrijf oefenen wij in de ateliers de vaardigheden die zij nodig hebben. Om deze praktijkervaring zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, zijn wij constant op zoek naar opdrachten van buitenaf. Heb je manueel repetitief werk dat je kosteloos wil laten uitvoeren? 

Onze troeven

We zijn een natuur- en milieubewuste school onder één dak, omgeven door een groene gordel (recreatiezone de Burchtse Weel). We hebben ook nog andere troeven: 

 • Kleine klasgroepen met individueel uitgestippelde leerloopbaan;
 • Autivriendelijke aanpak;
 • Toekomstgerichte trajectbegeleiding op maat; 
 • Eigen werkateliers en aanbod begeleid werken;
 • Stagemogelijkheden (OV2);
 • Stapsgewijze voorbereiding op beschermd werken (OV2); 
 • Individuele leerlingenbegeleider die streeft naar maximale samenwerking met ouders en externen;
 • Multifunctioneel Centrum 't Weel voor leerlingen met de grootste zorgnoden; 
 • ICT en media op maat van onze leerlingen. 

voetbal

We streven naar maatschappelijke integratie via vrije tijd en cultuur. Ons gezondheidsbeleid is ook heel belangrijk. We streven naar gezonde voeding, beweging en psychisch welbevinden van de leerlingen en voorzien: 

 • Wekelijks warme maaltijd (met eigen gekweekte groenten) 
 • Aangepast sportief lesaanbod (G sport- werking) voor alle leerlingen. Meer informatie

We hebben voldoende contacten met het VAPH en beschutte werkplaatsen, en bieden ook de mogelijkheid op onderwijs aan huis (OAH). Ouders kunnen ook een cursus volgen om beter te leren communiceren met hun kind.