De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onze school

Onze school 

Kinderen van 2,5 tot 21 jaar met een motorische of meervoudige beperking zijn welkom bij De Leerexpert in Dullingen, Brasschaat.

Wij bieden een traject aan van kleuter tot schoolverlater. Leerlingen krijgen (para)medische verzorging vanuit de school en/of het Multifunctioneel Centrum Mytyl (MFC). 

Omdat de toekomstmogelijkheden van elk kind zo anders zijn, werkt dit expertenteam met een aantal leerstromen:

 • de ervaringsstroom
 • de leefleerwerking gerichte stroom
 • de functionele stroom

 

 

Onderwijs op maat staat centraal. Leerlingen worden in functie van hun talenten en mogelijkheden voorbereid op een leven na de school. Via projectwerking en buitenschoolse activiteiten (dag- en weekuitstappen, museabezoeken,...) streven we naar maatschappelijke integratie en zelfredzaaamheid. 

Het welbevinden van de leerling staat voorop. We bieden onze leerlingen: 

 • Een veilig klasklimaat waar ze op eigen tempo kunnen leren en ontwikkelen
 • Een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar iedereen elkaar aanvaardt
 • Onderwijs dat aansluit op hun mogelijkheden en hen helpt om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Onze troeven 

Ouders betrekken vinden we belangrijk en doen we zo vaak mogelijk.
Vertrekkende vanuit de zorgvraag van het kind of de jongere, leveren wij als school: 

 • Een kleinschalige, warme en groene omgeving
 • Eigen CLB met mogelijkheid tot begeleidingstraject naar VAPH en Integrale Jeugdhulp 
 • Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen 
 • Hooggespecialiseerde opvang, verzorging en therapie (bobath) 
 • Projecten en integratie-activiteiten 
 • Open tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddagen 
 • Erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 
 • Toekomstgerichte trajectbegeleiding op maat
 • Warme maaltijden
 • Zomerkamp (MFC) 

Wat na het basisonderwijs? 

In de praktijk stappen de meeste kinderen in Dullingen over naar opleidingsvorm 1 (OV1).
Hier bereiden we ze voor op een beschermd leven en zinvolle dagbesteding.
De stap naar het secundair onderwijs wordt altijd samen met het CLB, de ouders en de school bepaald.