De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onze school

De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat is een school voor kinderen tussen 6 en 13 jaar van type Basisaanbod en type 9. 

Elk kind kan leren...

Logopediste stimuleert leerlingen tot lezenKinderen uit alle culturen en met alle achtergronden zijn welkom en worden gerespecteerd in hun eigenheid. Samen leren en van elkaar kunnen leren vinden wij belangrijk. 

We willen je kind opvoeden tot zo zelfstandig mogelijke jongere die verantwoordelijkheid opneemt voor zichzelf, zijn lichaam, gezondheid, andere mensen en culturen, de omgeving en het milieu. 

Je goed in je vel voelen hangt volgens onze school ook samen met een fitte en gezonde levensstijl. Daarom stimuleren wij dit bij onze leerlingen door:

- Minstens 3 uur beweging per week aanbieden: sport, zwemmen

- Aandacht voor gezonde snacks en voeding in de klas

- Gezondheid en voeding komt jaarlijks terug als WO thema

- Yoga in de klassen type 9

 

Type basisaanbod

In onze school volgen de kinderen onderwijs op maat binnen een groepsgerichte aanpak. Zo werken wij met pedagogische eenheden, hebben wij aandacht voor creatieve en praktische vaardigheden en bieden wij klasondersteunende en individuele hulp. Dankzij een positieve benadering leren we kinderen terug in zichzelf geloven, leren we hen schoolse en sociale vaardigheden die ze leren toepassen in de praktijk. We ondersteunen de kinderen in hun totale ontwikkeling en we evalueren het groeiproces zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar een kind verder nood aan heeft: een aanbod in het gewoon onderwijs of een aanbod bij De Leerexpert. 

Type 9: autisme spectrumstoornissen

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) laten zich kenmerken door hun eigen manier van denken en zijn. Onze aanpak is gericht op ontwikkelingsaspecten (sociale interactie, communicatie en verbeelding) die voor deze leerlingen op een aparte manier verlopen. Daar waar er binnen type basisaanbod vooral vertrokken wordt van een meer groepsgerichte aanpak, vertrekken we hier van een individueel gericht onderwijsproces. Binnen onze structuurklassen besteden we meer aandacht voor indvidualisatie, structuratie, visualisatie, (non)verbale communicatie... De doelstelling is de omgeving te voorspellen, te verduidelijken, te verhelderen, te vereenvoudigen, te concretiseren, te maken dat het leerproces van de leerling optimale kansen krijgen. We zetten ook in op sociale vaardigheden zoals oa psycho-educatie. Het kind leert wat autisme is en wat dit voor hem of haar betekent. Ook bieden we de leerinhouden aan op maat van de leerling en stemmen ze maximaal af op die van het gewoon onderwijs zodat elk kind kansen krijgt om zijn schoolloopbaan, hetzij binnen het gewoon hetzij binnen het buitengewoon onderwijs, succesvol verder te zetten.