De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onze school

 

 

Onze school 

De Leerexpert Columbiastraat is een lagere school voor kinderen met licht verstandelijke beperking (Type basisaanbod).  De school biedt geen voorschoolse en naschoolse opvang, maar voorziet wel leerlingenvervoer.

Van rugzak naar trolley

Leerlingen in de klas van De Leerexpert Columbiastraat 8

De leerlingen die binnenstromen op onze school, zijn vaak kinderen 'met een rugzakje’: ze hebben al wat negatieve schoolervaringen, onderzoeken, diagnoses,… meegekregen in hun spreekwoordelijke ‘rugzak’. Wanneer die ‘rugzak’ behoorlijk gevuld is, ervaren de leerlingen dit als een last op hun schouders en daalt hun zelfvertrouwen.

Wij streven ernaar om dat ‘rugzakje’ om te vormen tot een trolley. De inhoud van de trolley blijft dezelfde als die van de rugzak, alleen wordt hij gemakkelijker om te ‘dragen’. Hierdoor wordt de leerling sterker en weerbaarder.

Onze visie 

Tijdens hun schoolloopbaan, streven wij ernaar om de leerlingen 4 zaken bij te brengen:  

  • Ik weet wat ik kan en niet kan 
  • Ik weet wat ik ken en niet ken 
  • Ik aanvaard wat ik niet kan en niet ken
  • Ik maak keuzes op basis van wat ik wel kan en ken                              Lees hier meer over onze visie!

Onze pijlers

  •     Didactisch sterke school

     we streven naar een zo hoog mogelijke leerwinst voor elk kind. Om dit te bereiken werken we op maat, in groepjes, met aangepast materiaal, …

 

  •    Omgaan met elkaar:

     we leren aan de hand van leefregels en bouwstenen hoe we met elkaar moeten omgaan. Een van de leefregels is respect.

     Een klas heeft een rap gemaakt rond deze leefregel.  “filmpje in bijlage”

 

  •    Interesses en talenten:

    niet alleen denken en begrijpen is belangrijk, maar ook het doen. We gaan op zoek naar interesses en talenten van elkaar. Als we ze hebben gevonden, kunnen we ze meer gebruiken en inzetten.