Opleidingsvorm 1

Buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 1 (OV1) richt zich op jongeren van 13 tot 21 jaar met een mentale beperking (type 2) of een motorische en/of meervoudige beperking (type 4). Dit kan eventueel in combinatie met autisme of een andere meervoudige beperking.

Middelbare scholen

De Leerexpert Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen (type 2)
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne (type 2)
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen (type 2)
Leerexpert Kokoen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat (type 4)    

Aanpak

Wij staan garant voor de optimale ontplooiing van je kind. Onze experten werken voor elke leerling een traject op maat uit. Hiermee streven we naar een zo zinvol, zelfstandig en actief mogelijk naschools leven. 

Maatschappelijke integratie is van groot belang. Daarom voorzien wij enkele activiteiten binnen een realistisch model: 

  • Projectwerkingen, extra muros-activiteiten  (dag- en weekuitstappen)
  • Socio-culturele activiteiten (museumbezoek, tentoonstellingen,…)
  • We leren je kind omgaan met zijn of haar beperking. 

We bereiden je kind voor om in een beschermd leefmilieu te wonen en te genieten van zinvolle dagbesteding. Zo streven we ernaar dat je kind op volwassen leeftijd zelfstandig en optimaal kan integreren in de maatschappij. 

  • Samen zoeken wij naar een nuttige dagbesteding: dagcentrum, arbeidsgerichte invulling,… 
  • Indien mogelijk kijken we ook naar begeleid werken.

Binnen de welzijnssector zijn er lange wachtlijsten om later een plaats in een dag- of nachtcentrum te bekomen. De Leerexpert begeleidt je kind en jou als ouder in dit traject vanaf de start in het secundair onderwijs. Door hier tijdig aan te werken, alle mogelijkheden te bekijken en een stappenplan uit te schrijven, gaan wij samen op zoek gaan naar een geschikte toekomst.

Lessen

Wij geven les in een groene, kleinschalige omgeving om de familiale sfeer zoveel mogelijk te benaderen. Je kind volgt een individueel leertraject gebaseerd op een orthopedagogisch individueel handelingsplan. De Leerexpert biedt een veilig leer- en leefklimaat waarin je kind zich op eigen tempo kan ontwikkelen. Wij besteden veel aandacht aan:  

  • Communicatie- en taalvaardigheid: spreek- en leesoefeningen, aangepaste communicatievormen (gebaren, pictogrammen) en hulpmiddelen (spraakcomputers)
  • Zelfredzaamheidstraining
  • Positief zelfbeeld stimuleren 
  • Handvaardigheidstraining via creatieve technieken 
  • Geschikte vrijetijdsbesteding met aandacht voor beweging en sport 

Een realistische kijk op de toekomst gaat vaak gepaard met een aanvaardingsproces. Het is dan ook belangrijk dat je kind leert omgaan met de eigen talenten en beperkingen. In de les lichamelijke opvoeding of psychomotoriek kan je kind snoezelen, zwemmen, fietsen, paardrijden of een aangepaste sport (G-sport) of bewegingsactiviteit uitoefenen. Wij ontwikkelen de schoolse vaardigheden maximaal en zorgen ervoor dat je kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Complementaire MFC werking

Leerlingen met de grootste zorgvragen kunnen, mits een correct attest, (para)medische ondersteuning van De Leerexpert en/of het Multifunctioneel Centrum (MFC) krijgen. Dit kan in de scholen: 

Wat daarna?

Onze teams bereiden jongeren voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en zoeken mee naar een geschikte toekomst. 

De nadruk van de leeractiviteiten ligt vooral op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en sociale vorming. Tijdens de laatste schooljaren kan je kind een sociaal maatschappelijke training volgen ter voorbereiding op de opname in een dagcentrum of op begeleide tewerkstelling. Wanneer je kind 18 is, zorgen het CLB, de school (en het MFC) samen met de ouders voor het verwerven van het noodzakelijk ticket VAPH.