De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Opleidingsvorm 3

leerling poseert met hoeklasmateriaal in de klas

Opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs biedt jongeren een algemene, sociale en beroepsvorming.
Zo kunnen ze als volwassene vlot integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.

Scholen met Opleidingsvorm 3 bij De Leerexpert

De Leerexpert Begijnenvest
Begijnenvest 35, 2000 Antwerpen 

De Leerexpert Schotensesteenweg 252
Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne 

De Leerexpert Schoolstraat
​Schoolstraat 2, 2060 Antwerpen

Inschrijven voor Opleidingsvorm 3

Er zijn 2 voorwaarden om naar OV3 te gaan: 

1.    Je hebt een gemotiveerd advies OV3 van het CLB;

2.    Je bent minstens 13 jaar op 31 december (uitzonderlijk kan je ook toegelaten worden als je 12 jaar bent mits gemotiveerd advies van het CLB). 

Structuur van Opleidingsvorm 3

1. Observatiefase: 1ste jaar

Bij de overstap naar het secundair onderwijs, start je in het 1ste jaar: het observatiejaar. Tijdens dit observatiejaar maak je uitgebreid kennis met de verschillende basisopleidingen die de school aanbiedt. 

Je krijgt zowel algemene vakken als praktijkvakken.

  • Algemene vakken = Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)
    Op een heel praktische manier leer je rekenen, taal en maatschappelijke vorming. Daarnaast volg je lessen rond sociale vaardigheden, ontwikkel je ICT-competenties en ontdek je jouw creatieve talenten. Ook sport en godsdienst of zedenleer behoren tot de ‘algemene vakken’.
     
  • Praktijkvakken = Beroepsgerichte Vorming (BGV)
    In de lessen BGV maak je kennis met de verschillende basisopleidingen en beroepen. Misschien weet je nog niet wat je later wil gaan doen? Deze lessen geven je zicht op de mogelijkheden. Op het einde van de observatiefase maak je een keuze voor de basisopleiding die jou het beste ligt.

2. Opleidingsfase: 2de en 3de jaar

Na het 1ste jaar kies je samen met de school een basisopleiding die bij jou past. In de opleidingsfase ontdek je meer over deze basisopleiding. Tijdens de praktijklessen leer je verschillende basistechnieken en ontwikkel je vaardigheden die je later in elke job nodig hebt. Naast de praktijklessen volg je dezelfde algemene vakken zoals in de observatiefase.

Hieronder vind je het overzicht van de basisopleidingen binnen OV3 De Leerexpert:

  De Leerexpert Begijnenvest De Leerexpert Schotensesteenweg 252 De Leerexpert Schoolstraat
Basis Bouw X    
Basis Mechanica X   X
Basis Hout   X  
Basis Logistiek Onderhoud X X  
Basis Confectie en Textielverzorging   X  
Basis Organisatie en Logistiek   X X
Basis Horeca   X X
Basis Groenvoorziening- en decoratie   X  

Klik hier voor meer informatie over deze basisopleidingen. 

Op het einde van de opleidingsfase maak je een bewuste keuze voor een beroepsopleiding waarin je je gaat specialiseren in de kwalificatiefase. Opgelet: Als je inschrijft voor het schooljaar 2021-2022 voor de  opleidingsfase 2de jaar of de kwalificatiefase, dan volg je nog de oude structuur van OV3. Je kiest dan 1 van de 12 opleidingen die worden aangeboden binnen De Leerexpert.

3. Kwalificatiefase: 4de en 5de jaar

Na de opleidingsfase volgt de kwalificatiefase waar je een beroepsopleiding kiest: je gaat je gedurende 2 jaar specialiseren in de gekozen beroepsopleiding. 

Je krijgt in deze fase ook algemene vakken en praktijkvakken.

  • Bij de algemene vakken ligt de focus sterk op wonen, werken, samenleven en vrije tijd met bijvoorbeeld thema’s als solliciteren, rijbewijs en veiligheid.
  • In de praktijkvakken leer je alles wat nodig is om je te specialiseren in jouw gekozen beroep. Tijdens de stages in een echte werkomgeving word je helemaal klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

4. Integratiefase: Extra jaar na de opleiding

Wil je na de kwalificatiefase je kans op werk nog vergroten? Dat kan door een extra jaar te volgen, de alternerende beroepsopleiding of ABO. Je volgt 2 dagen les op school en je gaat 3 dagen op stage.

Je kunt deze ABO-opleiding volgen tijdens je wachttijd bij de VDAB. Je vindt hier meer informatie over de alternerende beroepsopleiding (ABO).

Wat daarna?

Na het behalen van je kwalificatiegetuigschrift en eventueel het volgen van een ABO-jaar, ben je klaar voor de arbeidsmarkt en kan je gaan werken.