De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Opleidingsvorm 4

Opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs (type 5) biedt onderwijs op maat voor jongeren die om medische redenen (tijdelijk) in een ziekenhuis of preventorium verblijven. 

School van De Leerexpert 

De Leerexpert Ziekenhuisschool (kleuter, lager en secundair)

Pediatrie

  • ZNA, Koningin Paola kinderziekenhuis, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen (basis/secundair)
  • UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem (basis/secundair)

Psychiatrie

  • ZNA UKJA, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen (kleuter/secundair)
  • ZNA UKJA, Commandant Weynstraat 165, 2660 Hoboken (lager)

Tijdens hun opname krijgen zij les aangepast aan hun niveau, in samenspraak met de thuisschool. We werken met de eigen hand- en werkboeken. Afhankelijk van verschillende factoren (schoolniveau, richting en toelating van de arts) krijgen zij 1 tot maximum 4 uur les per dag. De jongeren kunnen ook huiswerk krijgen en, na overleg met de arts, zelfs examens afleggen. Tijdens hun verblijf blijven de jongeren ingeschreven in hun 'eigen' school.

Aanpak

De Leerexpert Ziekenhuisschool werkt handelingsgericht en multidisciplinair. Dit betekent dat de leerkracht het individuele leertraject altijd opstelt na overleg met de thuisschool, de artsen, therapeuten, groepsbegeleiding, verpleging en het CLB. De basis van ons werk is dan ook het individueel orthopedagogisch handelingsplan. Hierbij staat de zorgvraag van de jongere centraal.

Lessen

Leerlingen in de Ziekenhuisschool komen uit alle onderwijsvormen en netten. Zij volgen onderwijs op maat met een individueel leertraject afgestemd op de eigen mogelijkheden en behoeften. Voor specifieke doelgroepen zijn er naast de leertrajecten ook nog neventrajecten mogelijk:

  • Bv: projecten rond "leren leren", "sociaal-communicatieve vaardigheden" en "ik-versterkend werken" voor leerlingen met autisme (ASS).
  • Specifieke werking voor jongeren uit het BUSO en voor jongeren zonder thuisschool.

Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Dit is voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of gedragsproblemen. Zij zijn residentieel opgenomen of komen ambulant naar het Universitair centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA).

  • Het onderwijs maakt deel uit van het therapeutisch geheel.
  • Na multidisciplinair overleg volgt je kind een individueel leertraject: les afgestemd op zijn/haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
  • De klassenraad evalueert dit regelmatig en past aan waar nodig.
  • Elke leerling volgt een individueel leertraject en volgt les in kleine klasgroepen.

Afdeling pediatrie

Dit zijn leerlingen opgenomen voor fysieke problemen. Deze opnames kunnen kort of lang duren. Ook hier geven de leerkrachten na gezamenlijk overleg met de dokter, de verpleging, de ouders en de thuisschool onderwijs op maat. De lessen gebeuren in de klas of aan bed.

Wat daarna? 

Na het ontslag uit het ziekenhuis gaat je kind ofwel terug naar zijn thuisschool, ofwel gaan we tijdens de opname na of een heroriëntering (school, richting, onderwijsvorm, opleidingsvorm) of re-integratie in de oorspronkelijke thuisschool wenselijk is. Dit gebeurt steeds in overleg met de leerling, de ouders, de leerkracht, het CLB en het multidisciplinair team van het ziekenhuis.

Download de folder Pediatrie (Type 5 / OV4)
Download de folder Psychiatrie (Type 5 / OV4)