Partners

Piazza dell’Arte

Piazza dell’Arte lanceert Buskruit, een gloednieuw kunsteducatief traject. Buskruit richt zich op inclusie tussen jongeren uit BuSO-onderwijs en het regulier secundair onderwijs

Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst 

Openbare en sociale diensten, instellingen en organisaties kunnen een beroep doen op de stedelijke tolk- en vertaaldienst (STA) voor sociaal tolken en vertalen.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Leerlingen, ouders en schoolteams kunnen een beroep doen op het stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Antwerpen voor informatie, ondersteuning en begeleiding.

Biblionef Vlaanderen

Biblionef Vlaanderen vzw helpt wereldwijd bij de ontwikkeling van kinderen in achterstandsgebieden, die weinig of geen toegang hebben tot leesmateriaal.

Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding OV2 (GTB)

GTB is de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap.

G-Sport

Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) streeft ernaar om elke inwoner van de provincie Antwerpen aan het sporten te krijgen, en dus ook mensen met een handicap.

Bednet

Langdurige zieke kinderen kunnen les volgen via internet.

Werkhaven

Werkhaven Antwerpen is een bedrijf dat volop actie onderneemt om vanuit de Stad en het OCMW Antwerpen omzet te realiseren die 1.000 extra jobs creëert binnen de sociale economie in Antwerpen.

ZNA Universitaire Kinder- en jeugdpsychiatrie

ZNA UKJA is een van de gespecialiseerde ziekenhuizen van ZNA en heeft een samenwerkingsakkoord met de Universiteit Antwerpen (UA) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Deze nauwe samenwerking garandeert een kwalitatief hoog niveau van kinder- en jeugdpsychiatrische zorg en resulteert in een behandeling op maat van de patiënt.

Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen (Poziliv)

Onder impuls van Bednet en De Ziekenhuisschool van Leuven hebben we in 2008 met een aantal organisaties de handen in elkaar geslagen. Al deze organisaties zijn bezig met onderwijs aan zieke leerlingen.

Steunpunt Algemeen Welzijn

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk komt op voor een maatschappelijk geëngageerd en professioneel sociaal werk op de eerste lijn: de ‘frontlijn’ van een snel evoluerende samenleving. Het biedt een forum om visies te vormen, kennis en ervaringen uit te wisselen, alsook het competenties en methodieken ontwikkelt. Kerndoel is een kwaliteitsaanbod van psychosociale eerstelijnshulp en de realisatie van grondrechten van mensen in een kwetsbare situatie.

Katrinahof

Dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen.

Baobab-schoolprojecten: "sterke projecten maken sterke scholen"

De afdeling algemeen onderwijsbeleid daagt scholen uit acties te ondernemen om leerprocessen van leerlingen te versnellen en verrijken.

Koningin Fabiolafonds

De algemene doelstelling van het Fonds bestaat erin om activiteiten op te zetten en projecten te ondersteunen met betrekking tot de geestelijke gezondheid. Ze wil ook de uitwisseling van ideeën en 'good practices' bevorderen tussen organisaties en verenigingen, in en buiten de zorgsector.

Milieuzorg Op School (MOS)

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school.

Kind en Gezin

Kind en Gezin wil samen met zijn partners voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.