Scholenoverzicht

Kleuterscholen

De Leerexpert Burchtse Weel | Type 2

De Leerexpert Schotensesteenweg 256  | Type 2

Leerexpert Capitan | Type 2

De Leerexpert August Leyweg 4  | Type 3

Leerexpert Kokoen | Type 4

Ziekenhuisschool Antwerpen  | Type 5

Leerexpert De IJsduiker  | Types 6, 7(STOS) en 9

Lagere scholen

De Leerexpert August Leyweg 14  | Type Basisaanbod

De Leerexpert J. Van Poppelstraat  | Type Basisaanbod en type 9

De Leerexpert Schotensesteenweg 256  | Type Basisaanbod en type 2

Leerexpert Castor  | Type Basisaanbod

Leerexpert De Novanaut  | Type Basisaanbod

De Leerexpert Burchtse Weel  | Type 2

Leerexpert Capitan | Type 2

De Leerexpert August Leyweg 4  | Type 3

Leerexpert Kokoen | Type 4

Ziekenhuisschool Antwerpen   | Type 5

Leerexpert De IJsduiker  | Types 6, 7(STOS) en 9

Secundaire scholen

De Leerexpert Burchtse Weel   | OV1 (type 2) en OV2 (type 2) 

Leerexpert Capitan  | OV1 (type 2 en 9) en OV2 (type 2 en 9) 

Leerexpert Kokoen  | OV1 (type 4)

De Leerexpert Schotensesteenweg 252  | OV1 (type 2), OV2 (type 2, 3 en 9) en OV3 (type Basisaanbod, 3, en 9)

De Leerexpert Schoolstraat  | OV3 (type Basisaanbod en type 3)

Leerexpert De Stiel  | OV3 (type Basisaanbod, 3 en 7(STOS))

Ziekenhuisschool Antwerpen  | OV4 (type 5)

Multifunctionele Centra (MFC)

MFC Mytyl