De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

August Leyweg 10 - Ouderavonddonderdag 13 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 is er een ouderavond gepland. U kan tussen 17.00 en 19.00 een afspraak maken met de klasleerkracht van uw zoon/dochter (zie briefjes via agenda). Tijdens dit individuele oudercontact krijgt u meer informatie over de voorbije periode en krijgt u ook meer informatie over het verdere zorgbeleid voor het schooljaar 2018-2019.

Indien gewenst kan u voorafgaand of aansluitend nog andere leerkrachten (LO-leerkrachten, leerkrachten muzische vorming, ...) of paramedici (logopedist, kinesist, psycholoog) spreken.