De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

August Leyweg 10 - Ouderavondmaandag 24 juni 2019

Op maandag 24 juni 2019 is er een ouderavond gepland. U kan tussen 17.00 en 19.00 een afspraak maken met de klasleerkracht van uw zoon/dochter (zie briefjes via agenda). Tijdens dit individuele oudercontact krijgt u meer informatie over hoe uw zoon/dochter het gedaan heeft dit schooljaar.

Indien gewenst kan u voorafgaand of aansluitend nog andere leerkrachten (LO-leerkrachten, leerkrachten muzische vorming, ...) of paramedici (logopedist, kinesist, psycholoog) spreken.