De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

August Leyweg 10 - Schoolverlatersfeestdinsdag 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 nemen wij op gepaste wijze afscheid van onze schoolverlaters.

Tijdens deze avond nemen de leerlingen afscheid van onze school en blikken ze samen met het schoolteam terug op hun schoolloopbaan op onze school. 

Aansluitend is er een receptie met een hapje en een drankje en muziek om er een leuke avond van te maken.