De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

De Leerexpert nieuwe naam

Vanaf 1 september 2014 heten de 13 scholen voor buitengewoon onderwijs De Leerexpert.
Leerlingen op rode loper komen de school binnen

De 13 scholen voor buitengewoon onderwijs worden op 1 september De Leerexpert. Alle leerlingen van De Leerexpert liepen vanmorgen over de rode loper hun school binnen.

Heel Vlaanderen zal bovendien kunnen meekijken naar het reilen en zeilen in de scholen van De Leerexpert. Want op 2 september start op één de tv-reeks ‘Buitengewoon’. De programmamakers volgden een jaar lang acht buitengewone kinderen en jongeren in hun dagelijkse leven op school en thuis. De reeks geeft kinderen met een beperking een gezicht.

Op 1 september opent De Leerexpert ook een nieuwe vestiging van zijn ziekenhuisschool. Naast het UZA, Middelheim en het Paolaziekenhuis biedt het dan ook onderwijs aan jongeren die revalideren in RevArte.

De naam De Leerexpert is bewust gekozen om komaf te maken met het negatieve imago rond buitengewoon onderwijs. De naam verwijst naar alle leerkrachten en collega's die, bovenop de expertise van lesgeven, over heel wat meer talenten en vaardigheden moeten beschikken. Zo leiden zij een dag in het buitengewoon onderwijs in goede banen door bijvoorbeeld het tempo per leerling aan te passen of op een alternatieve manier de leerstof aan te brengen. De opgebouwde expertise delen we zo veel mogelijk over de verschillende scholen. Door met eenzelfde naam naar buiten te komen, verhogen we bovendien het samenhorigheidsgevoel. De leerling staat centraal en het belangrijkste is dat hij een aangepast aanbod van onderwijs kan volgen en dit liefst zo dicht mogelijk bij huis. Buitengewoon is voor De Leerexpert heel gewoon. Gelukkig.

De 4 pijlers van De Leerexpert

Pijler 1 | Buitengewoon op maat
Iedereen kan iets. Daarom begeleidt De Leerexpert elke leerling op maat zodat iedereen zich op zijn of haar tempo, manier en niveau kan ontplooien. Opgeven is voor De Leerexpert geen optie. Waar een wil is, is een weg.

Pijler 2 | Flexibel en innovatief
Bij De Leerexpert mogen leerlingen nog leerling zijn: als iets niet lukt, blijven we zoeken naar manieren om toch te slagen in de doelen die we stellen. Zowel met klassieke methodes als met een innovatieve aanpak.

Pijler 3 | Eén samenleving
Voor De Leerexpert is er geen ons en zij. Leerlingen moeten zo goed mogelijk kunnen integreren in de samenleving zodat iedereen kan bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst.

Pijler 4 | Eén en al expertise
Door het grote aanbod van De Leerexpert is er altijd een expert in huis. Alle leerkrachten van heel het Stedelijk Onderwijs kunnen bij De Leerexpert terecht voor specifieke leervragen van een leerling waar ze zelf minder ervaring mee hebben. Zo wordt elke leerling geholpen en leert iedereen bij.

maandag 1 september 2014