De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

"Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet."

Nooit gedacht dat een functie tegelijkertijd zowel vaag als uitdagend kan zijn. De "ondersteuner" maakt het dagelijks mee: zijn rol en positionering veranderen als een kameleon, afhankelijk van de biotoop waarin hij terecht komt.

VN-verdrag operationeel

België, één van de partijen die het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap ondertekende, engageert zich ertoe om in haar eigen regelgeving de nodige aanpassingen te maken zodat personen met een beperking op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het unieke aan dit verdrag is dat personen met een handicap zélf de pen vasthielden. Het verdrag werd geschreven door hen voor wie het bedoeld was. 

Een belangrijke taak is hier weggelegd voor de ondersteuner: iemand die een leerkracht, ouder, team, ... op weg zet en begeleidt in de uitvoering van het VN-verdrag. Op 15 jaar tijd verdubbelde het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. In 2000 waren dat er nog 30.000, in 2015 50.000 + 5000 GON-leerlingen.

Beno Schraepen, docent in de opleiding bachelor orthopedagogie aan de Artesis Plantijn Hogeschool en onderzoeker voor het project 'Ondersteuning ondersteunen' gaf de aftrap op de studiedag rond diversiteit met een interactieve sessie over de facts & figures. 

Let's see the difference with the eyes of a child...

‘M’ staat (niet voor miserie maar) voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De aandacht voor diversiteit stijgt, samen met de bewustwording van de noodzaak aan een aangepaste context. De onderwijscontext evolueert, van leerlingen met een handicap naar een superdiversiteit, van plaatsbepaling naar belonging (erbij horen), van draagkracht naar redelijke aanpassingen en van experten naar verbinders.

Inge Van de Putte is eerste auteur van het boek Leren omgaan met diversiteit in de klas, het GOL(L)D-concept in de praktijk (Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit). Vanuit een enorme drive neemt zij ons mee op een reis van inclusie (en de fobie ervoor), slow learning (een uitdaging in dit tijdperk), diversiteitsdenken, beeldvorming (belonging / mastery / generosity / independancy) en positionering (belang van gelijkwaardigheid). Slechts een greep uit haar boek, haar ervaringen, haar expertise.

Joke Claus en Kathleen Gedopt, collega's van NOA, zijn ervaren ondersteuners en maakten tijdens de studiedag de uitdaging concreet aan de hand van een casus. Enkele tips van hen:

handel en geef het tijd in plaats van eindeloze discussies te voeren of het al dan niet mogelijk is
doseer je informatie en kies het juiste moment
creëer een veilige en aangename context bij de opstart en tijdens het verloop van het ondersteuningsproces
positioneer je op gelijkwaardige voet

Bart Peeters bezingt het toepasselijk: "Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet". Ermee aan de slag gaan is dan ook de boodschap, laat het niet op zijn beloop maar maak dat verschil.

Lees meer over de navorming "Activerende ondersteuning voor leerkrachten", ingericht door AP Hogeschool.

woensdag 6 februari 2019