De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Verbouwingen de Leerexpert August Leyweg 4

Momenteel wordt onze school verbouwd.

De leerlingen zullen hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden doordat ze tussen september en december in containerklassen terecht kunnen.
Nadien kunnen we terugkeren naar onze klassen en zijn we enkele ruimtes rijker: een crisisunit, een atelier, een leskeuken, een nieuwe turnzaal, een snoezelruimte, een refter en luifels op de speelplaats.

maandag 25 juni 2018