De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Schotensesteenweg 252

De Leerexpert Schotensesteenweg 252 is een secundaire school die 3 vormen van buitengewoon onderwijs aanbiedt: 

  • Opleidingsvorm 1 (OV1): voorbereiding op wonen in een beschermd leefmilieu en op een zinvolle dagbesteding en, indien mogelijk, op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.
  • Opleidingsvorm 2 (OV2): voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen en op een tewerkstelling in het beschermde of sociale arbeidsmilieu.
  • Opleidingsvorm 3 (OV3): een algemene, sociale en beroepsvorming zodat jongeren als volwassene vlot kunnen integreren in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.