De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Schotensesteenweg 256

Leerkracht Leerexpert Schotensesteenweg

In de Leerexpert Schotensesteenweg 256 bieden wij onderwijs aan leerlingen met een licht mentale beperking (basisaanbod) en matig tot ernstige mentale beperking (type 2). Binnen onze type 2 werking hebben we zowel kleuter- als lager onderwijs. Onze school is gelegen in een stedelijke en groene leeromgeving met veel integratiemogelijkheden.

We zijn een school waar kinderen ontdekkend leren vanuit functionele contexten en we streven naar veilige omgeving voor onze leerlingen en hun ouders. Welbevinden, jezelf durven zijn en graag naar school komen staat centraal. We hechten we veel belang aan contacten met ouders en betrokken instanties. Dankzij hun informatie kunnen wij een geïndividualiseerde aanpak garanderen.