De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Tuinbouwarbeider

Het algemeen doel van de opleiding tuinbouwarbeider is in de tuinbouw planten en gewassen kunnen telen, verzorgen en oogsten. Dit gebeurt door onderstaande competenties aan te leren in het observatiejaar, in de opleidingsfase en de kwalificatiefase. In het ABO-jaar kunnen we nog verfijnen. 

Algemeen

Leerling snoieit haagEigen werkzaamheden plannen

 • Eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • Een werkmethode opvolgen
 • Een administratie bijhouden
 • Materialen en grondstoffen herkennen
 • Gereedschappen gebruiken en machines bedienen
 • Onderhoudsvoorschriften naleven
 • In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral:

 • Afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • Met gevaarlijke stoffen weten om te gaan

Planten en gewassen

 • Planten en gewassen herkennen

Bodembewerking

 • Spitten en ploegen
 • Frezen
 • Egaliseren
 • De bodem klaarleggen om te zaaien en te planten

Teelttechnieken

 • Vermeerderingstechnieken uitvoeren
 • Planten en verplanten
 • Oppotten en verpotten
 • Wieden
 • Harken
 • Schoffelen
 • Uitdunnen
 • Begieten
 • Steunen en aanbinden
 • Snoeien

Onderhoud van tuinen

 • Onkruid bestrijden
 • Ziekten en plagen bestrijden
 • Wild afweren
 • Organische en scheikundige meststoffen gebruiken
 • Hagen snoeien
 • Grasmaaien

Oogsttechnieken

 • Groenten oogsten
 • Fruit oogsten
 • Gewassen rooien

Voorbereiding verkoop

 • Groenten verkoopklaar maken
 • Fruit verkoopklaar maken
 • Planten verkoopklaar maken

Facultatief: Aanleg van tuinen

 • Tuinen aanleggen
 • Boorden en paden aanleggen

Locaties De Leerexpert

Wandeldijk 17, 2050 Linkeroever