Type 2

Het buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 2 richt zich tot kinderen met een matige of ernstige mentale beperking. Bij De Leerexpert kunnen deze leerlingen een volledig leertraject volgen op dezelfde locatie, van kleuter tot schoolverlater. Experten screenen de leer- en toekomstmogelijkheden van je kind, en kiezen op basis daarvan de meest geschikte basisschool. Uiteraard speelt de afstand tot thuis ook een rol.

Kleuter, lagere en secundaire scholen

De Leerexpert Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen
De Leerexpert Schotensesteenweg 256, 2100 Antwerpen (Deurne)
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen

Lessen 

Leerkracht Tim loopt samen met leerlingen als voorbereiding van de Ten Miles

Dankzij het individueel handelingsplan volgt je kind een traject op maat. Het basisaanbod omvat functioneel leren, trainen en stimuleren van communicatie, zelfredzaamheid, ontwikkeling van sociale vaardigheden en motoriek.

Aanpak

Om een toekomstgerichte leerloopbaan te kunnen aanbieden werkt De Leerexpert met vier leerstromen: de voorbereidende kleuterwerking, ervaringsstroom, leefleerstroom en de functiestroom. Gedetailleerde informatie
  • De leeromgeving is aangepast voor leerlingen met autisme.
  • Elke leerling kan een aangepast sportief lesaanbod (G-sport) volgen.
  • In specifieke situaties bieden wij de mogelijkheid tot Inclusief Onderwijs en Onderwijs Aan Huis.

Heeft je kind grote zorgnoden? Dan kan het in aanmerking komen voor een geïntegreerd aanbod van het Multifunctioneel Centrum Mytyl (MFC). Hiervoor heb je een ticket van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap nodig)

Wat daarna?

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij de overstap naar opleidingsvorm 1 of 2 in het buitengewoon secundair onderwijs.
Na de schoolcarrière krijgt je kind een naschools maatschappelijk aanbod dat zowel rekening houdt met zijn verworven of versterke competenties, vaardigheden en ontdekte talenten als met zijn beperkingen. De mogelijkheid om een vervangend of beschermend inkomen te kunnen genereren is in dit proces heel belangrijk.