Type 4

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 4 richt zich tot kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking. Wij vertrekken vanuit de individuele mogelijkheden van elke leerling en proberen diens potentieel maximaal te ontplooien. 

Bij De Leerexpert kunnen de leerlingen een volledig leertraject volgen op dezelfde locatie, van kleuter tot schoolverlater.

School

Leerexpert Kokoen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat    

Lessen

De werking van school en Multifunctioneel Centrum (MFC) vloeien naadloos in elkaar over. We ontwikkelen schoolse vaardigheden maximaal en creëren voldoende kansen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. 

  • Elk kind mag zichzelf zijn binnen een omgeving waarin iedereen elkaar aanvaardt.
  • We bieden onderwijs dat aansluit op de mogelijkheden van je kind.
  • Wij werken aan het opbouwen van een positief zelfbeeld.
  • Aangepaste methoden en (para)medische therapieën stimuleren de ontwikkeling van je kind.

Aanpak

Elke leerling volgt een traject op maat ter voorbereiding op het gewoon secundair onderwijs of een gepaste opleidingsvorm binnen het buitengewoon secundair onderwijs. Wij bieden een veilig klasklimaat waar je kind op eigen tempo kan leren en ontwikkelen. 

  • Met het volledige team staan we garant voor de ontplooiing van je kind.
  • We geven les in een groene omgeving en een kader in familiale sfeer.
  • We reiken strategieën aan om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten (maatschappelijke integratie) 

We bereiden je kind voor om in een beschermd leefmilieu te wonen en een zinvolle dagbesteding te hebben. Dit is mogelijk dankzij een intense samenwerking en uitwisseling van expertise tussen het Multifunctioneel Centrum (MFC) en de school.

Wat daarna?

Afhankelijk van de individuele mogelijkheden is zowel doorstroming naar alle opleidingsvormen van het buitengewoon secundair onderwijs als overgang naar het gewoon onderwijs mogelijk.