De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Type 5

Buitengewoon basisonderwijs type 5 richt zich tot kinderen die om medische redenen (tijdelijk) in een ziekenhuis of preventorium verblijven.

School van De Leerexpert 

De Leerexpert Ziekenhuisschool (kleuter, lager en secundair) 

Pediatrie

  • ZNA Koningin Paola kinderziekenhuis, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen (basis/secundair)
  • UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem (basis/secundair)

Psychiatrie

  • ZNA UKJA, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen (kleuter/secundair)
  • ZNA UKJA, Commandant Weynstraat 165, 2660 Hoboken (lager)

Leerlingen van type 5, uit alle onderwijsvormen, zijn welkom in De Leerexpert Ziekenhuisschool. Wij bieden onderwijs op maat aan kinderen en jongeren die (tijdelijk) in het Universitair Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) verblijven.

Het gaat om kinderen met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of gedragsproblemen. Wij trachten de leerachterstand te beperken zodat je kind vlot naar de gewone school kan terugkeren of naar een geschiktere school geheroriënteerd kan worden.

Lessen

De Ziekenhuisschool beschikt over een deskundig en ervaren schoolteam. Tijdens de opname krijgt je kind les aangepast aan diens individuele mogelijkheden en behoeften. 

  • We werken met zijn/haar eigen handboeken en geven gemiddeld 2 tot 3 uur les per dag. 
  • Je kind moet, net zoals andere kinderen buiten het ziekenhuis, ook huiswerk maken en examens afleggen. Je kind blijft tijdens het verblijf immers ook ingeschreven in de 'echte' school. 

Naast de leertrajecten zijn er ook nog neventrajecten mogelijk voor specifieke doelgroepen: projecten rond “leren leren”, “sociaal-communicatieve vaardigheden” en “ik-versterkend” voor leerlingen met autisme (ASS).

Aanpak

Wij werken handelingsgericht en multidisciplinair. Wij baseren ons op het individueel orthopedagogisch handelingsplan. Hierbij staat de zorgvraag van je kind centraal.Dit betekent dat de leerkracht het individuele leertraject altijd opstelt na overleg met de thuisschool, de artsen en therapeuten, groepsbegeleiding, verpleging, en leerkrachten.

Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen, emotionele en/of gedragsproblemen. Ze zijn residentieel opgenomen of komen ambulant naar het  UKJA.

  • Het onderwijs maakt deel uit van het therapeutisch geheel.
  • Elke leerling volgt een individueel leertraject en volgt les in kleine klasgroepen.

Na multidisciplinair overleg volgt je kind onderwijs dat afgestemd is op zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op de klassenraad wordt dit geëvalueerd en aangepast. 

Afdeling pediatrie

Voor kinderen met fysieke problemen. De duur van de opname varieert van kort tot lang. Leerkrachten geven hier ook onderwijs op maat na overleg met de dokter, verpleging, de ouders en de thuisschool. De lessen gebeuren in de klas of aan bed.

Wat daarna?

Tijdens de opname gaan we na of een heroriëntering (school, richting, onderwijsvorm, opleidingsvorm) of re-integratie in de oorspronkelijke thuisschool wenselijk is. Dit gebeurt steeds in overleg met de leerling, ouders, de leerkracht en het multidisciplinair team van het ziekenhuis.

Download de folder Pediatrie (Type 5 / OV4)
Download de folder Psychiatrie (Type 5 / OV4)