Type 6

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 6 richt zich tot kinderen met een visuele beperking.

Kleuter én lagere school

Leerexpert De IJsduiker, August Leyweg 10, 2020 Antwerpen

Lessen

Je kind volgt onderwijs op maat:

  • Wij stemmen de lessen af op diens (intellectuele) mogelijkheden, beperkingen en tempo.
  • Via aangepaste technieken en methoden (o.a. tactiele en auditieve waarneming, oriëntatie- en mobiliteitsoefeningen) begeleiden we je kind in zijn ontwikkeling.

Blinde of ernstig slechtziende kinderen leren het Brailleschrift. Dit blijft onmisbaar bij het verder studeren in het gewoon, buitengewoon en/of eventueel hoger onderwijs. 

  • Intensieve training om het resterende gezichtsvermogen beter gebruiken.
  • Stimuleren van het oriëntatievermogen
  • Leren om je met je beperking uit de slag te trekken
  • Speciale hulpmiddelen: zo kunnen sommigen het gewoon leerprogramma aan.

Aanpak

Een gedreven team van klasleerkrachten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten, ergotherapeuten etc werkt samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra) om je kind de nodige ondersteuning te bieden.

  • Werken aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en ontplooiing van de talenten binnen de mogelijkheden
  • Veilige omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn, groeien en leren omgaan met hun beperkingen én hun sterke kanten 
  • Aangepaste klasinrichting: verlichting, schuine banken,... 
  • Lees- en computerhulpmiddelen: vergrotingen, optische hulpmiddelen,...

Dankzij ons tuinproject proberen we onze leerlingen bovendien te sensibiliseren rond milieu. In onze tuin vinden zij rust en kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen.

Wat daarna?

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het basisonderwijs. Wij gaan samen met je kind na wat hij/zij graag doet en kan. Zo krijgt het zicht op de realistische mogelijkheden in het buitengewoon of gewoon secundair onderwijs.

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het de overstap maken naar het gewoon secundair. Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs. Wij bereiden je kind voor op een re-integratie in het gewoon onderwijs of verdere begeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.