Type 7

juf met kinderen en veel plaatjes van tekeningen met het woord van de tekening erbijBuitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 7 richt zich tot kinderen met Spraak- en Taalontwikkelingsstoornissen (STOS) en een auditieve beperking.

Kleuter én lagere school

Leerexpert De IJsduiker, August Leyweg 10, 2020 Antwerpen

Lessen

Je kind volgt onderwijs op maat. Dit betekent dat wij de lessen afstemmen op diens mogelijkheden, beperkingen en tempo.

  • Wij zorgen voor structuur: duidelijke regels en afspraken
  • Wij verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is.
  • Wij verhogen het zelfvertrouwen met onze intensief taalgerichte aanpak
  • Wij schenken extra aandacht aan het inoefenen van sociale vaardigheden.

Als het kan streven we de leerdoelen van het gewoon basisonderwijs na. Zo maken we voor sommigen een volledige integratie in het gewoon onderwijs mogelijk. Anderen voltooien hun schoolcarrière in het buitengewoon onderwijs.

Aanpak

Een gedreven en gemotiveerd team van klasleerkrachten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten,… werkt nauw samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra,…) om je kind de ondersteuning te bieden dat het nodig heeft. 

  • Kleine klasgroepen 
  • Een gestructureerde leeromgeving waar actief leren centraal staat.
  • Wij werken aan een brede vorming met je kind en stellen zijn/haar leefwereld centraal.

Wij bieden je kind ontwikkelingskansen en begeleiding zodat het kan opgroeien tot een gelukkige en positief denkende jongere. Dankzij ons tuinproject proberen we onze leerlingen bovendien te sensibiliseren rond milieu. In onze tuin vinden zij rust en kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen.

Wat daarna?

Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Samen met je kind gaan we na wat het graag doet en waar het sterk in is. Zo krijgt het zicht op de realistische mogelijkheden voor het buitengewoon of gewoon secundair onderwijs. 

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het overstappen naar het gewoon secundair. Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs Opleidingsvorm 3.