De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Type 9

Type 9 onderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks GON-begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. 

Scholen van De Leerexpert 

De Leerexpert August Leyweg 10 (Antwerpen Zuid)
De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat (Deurne)

Lessen 

Wij zetten in op onderwijs op maat van je kind. Dit betekent dat wij de lessen afstemmen op diens mogelijkheden, beperkingen en tempo. Onze schoolteams bouwden een jarenlange expertise op.

  • Wij brengen structuur in de leefwereld van je kind: duidelijke regels en afspraken
  • Hierdoor voelt je kind zich veiliger en groeit diens welbevinden. 

Aanpak 

Een gedreven en gemotiveerd team van klasleerkrachten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten,… werkt nauw samen met ouders en externe diensten (thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra,…) om je kind de nodige ondersteuning te bieden.

  • Werken aan een positief zelfbeeld en ontplooiing van talenten binnen de eigen mogelijkheden 
  • Warme gestructureerde omgeving waarin kinderen zichzelf durven zijn, groeien en leren omgaan met hun beperkingen én sterke kanten.
  • Sociale vaardigheidstraining staat ook centraal. 

Wat daarna? 

De stap naar het secundair onderwijs wordt altijd samen met het CLB, de ouders en de school bepaald. Wanneer je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, stapt het over naar het gewoon secundair onderwijs. Als dit niet zo is, stromen kinderen van type 9 meestal door naar de opleidingsvormen 2 en 3 in de secundaire scholen van De Leerexpert. Anderen stromen dan weer door naar opleidingsvorm 4 van het buitengewoon onderwijs. 

Download de folder Type 9