Type Basisaanbod

Juf Astrid leest kinderen voor in de schoolbibType basisaanbod is er voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of met een ernstige leerstoornis. De Leerexpert heeft 5 scholen voor type basisaanbod. Neem een kijkje op de website van de school die het dichtst bij jou in de buurt ligt. Zo heb je recht op gratis busvervoer voor je zoon of dochter.

Scholen

De Leerexpert August Leyweg 14, 2020 Antwerpen
De Leerexpert Schotensesteenweg 256, 2100 Deurne
De Leerexpert Jozef Van Poppelstraat 6, 2100 Deurne
Leerexpert Castor, Columbiastraat 8, 2030 Antwerpen
Leerexpert De Novanaut, Biekorfstraat 21, 2060 Antwerpen

Aanpak 

Via onderwijs op maat van elk kind proberen we de leerachterstand zo veel mogelijk weg te werken. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling, maar we verliezen de leerstof van het gewoon basisonderwijs niet uit het oog. We evalueren je kind permanent zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewone basisonderwijs of bij De Leerexpert.

Lessen 

De Leerexpert beschikt over teams van zorgleerkrachten waaronder logopedisten, kinesisten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en sociaal verplegers. Zij staan elke dag klaar om de klasleerkracht en de leerling te begeleiden. Kinderen met een licht verstandelijke beperking krijgen voldoende leerinhoud en handvaten om te kunnen functioneren in de maatschappij.

  • Functionele vaardigheden krijgen bijzondere aandacht in het wekelijks lessenrooster.
  • We besteden ook aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en "leren leren". 

Kinderen met leerstoornissen leren om de leerinhoud van het gewoon basisonderwijs te verwerken aan de hand van oplossingsstrategieën.

  • Bv: stappenplannen, hulpmiddelen of andere geïndividualiseerde werkvormen.
  • Wij bieden extra zorg voor lezen, schrijven en rekenen,…
  • Wij zorgen voor een aangepast klasklimaat zodat je kind optimaal kan leren.

Wat daarna? 

Na twee schooljaren bekijken we of je kind terug aansluiting kan vinden in het gewoon onderwijs. Het lerarenteam en CLB helpen jou en je kind bij het kiezen van een studierichting na het lager onderwijs. Dit kan in het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs zijn. De meeste kinderen komen terecht in Opleidingsvorm 3 (soms in Opleidingsvorm 2) van het buitengewoon secundair onderwijs. Een aantal leerlingen stromen door naar 1B in het gewoon secundair onderwijs.