De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

UKJA - Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

ZNA UKJA is een van de gespecialiseerde ziekenhuizen van ZNA en heeft een samenwerkingsakkoord met de Universiteit Antwerpen (UA) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Deze nauwe samenwerking garandeert een kwalitatief hoog niveau van kinder- en jeugdpsychiatrische zorg en resulteert in een behandeling op maat van de patiënt.

ZNA UKJA biedt diagnostisch onderzoek, advies, crisisbegeleiding en behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met ernstige emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Dit kan gebeuren onder de vorm van:

• poliklinische zorg
• zorg aan huis
• zorg op school
• een dagopname
• een opname gedurende 24 uur.

Ga naar aanbod

ZNA UKJA bestaat uit verschillende zorgeenheden verspreid over 3 sites:

  •  ZNA Middelheim
  •  ZNA Sint-Erasmus
  •  ZNA Hoge Beuken.

Het centrum staat onder leiding van dr. Linda Van Grootel en Erwin Heylen.