De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Werken met leerexperten

Over opleidingsvorm 2

In opleidingsvorm 2 bereidt De Leerexpert leerlingen met een mentale beperking voor op een toekomst in een beschermde werk- en woonsituatie.

De nadruk ligt op zelfredzaamheid en werkattitude. We besteden ook veel aandacht aan maatschappelijke integratie. De voorbereiding van onze leerlingen naar werk gebeurt in 2 fases.

Fase 1

Binnen deze fase ligt de nadruk op schoolse vaardigheden. Thema’s en algemene dagelijkse zelfredzaamheid staan centraal, waaronder persoonlijke hygiëne, koken, boodschappen doen, huishoudelijke vaardigheden en tuinonderhoud. Daarnaast besteden we tijdens de praktijklessen aandacht aan werkvaardigheden en werkattitudes.

Fase 2

In fase 2 staat de transfer van verworven vaardigheden naar een meer realistische werkomgeving centraal. Door werkbezoeken en praktijklessen op verplaatsing maken leerlingen kennis met de werkvloer.

Als de leerling voldoende werkbereidheid toont en over de nodige vaardig-heden beschikt, kan hij meerdaagse zelfstandige stages volgen.

Waarom samenwerken met ons?

1. We werken gratis. Nee, geen kleine letters, gewoon gratis!
2. Wij kunnen repetitief werk met groot engagement uitvoeren en zijn sterk gemotiveerd voor eenvoudige jobs.
3. U biedt als werkgever onze jongeren de mogelijkheid om zich realistisch voor te bereiden op hun latere tewerkstelling, een kans die ze anders niet krijgen

Welke jobs?

Goed om weten

 Als firma kan u geen deadline stellen. We kunnen wel een richtdatum afspreken.
 De leerlingen voeren uw opdracht steeds uit op school (Brasschaat of Burchtse Weel). Uw firma levert het materiaal voor de opdracht aan.
 De leerlingen zijn verzekerd door de school.

Contacteer ons

Enerzijds hebt u als bedrijf de mogelijkheid om leerlingen te laten werken voor u, onder de vorm van stage of sociale tewerkstelling.
Anderzijds kan u eenvoudig, meestal repetitief werk door onze leerlingen laten uitvoeren op school. In beide gevallen toont u alvast uw sociaal engagement.

De Leerexpert Schotensesteenweg 252
Vestigingsplaats OV2
Bredabaan 89, 2930 Brasschaat
(Plataandreef, Peerdsbos)
Tel. 03 334 43 10
schotensesteenweg252@leerexpert.be

De Leerexpert Burchtse Weel
Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen
Tel. 03 250 16 40
burchtseweel.secundair@leerexpert.be