De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Werkplaatsschrijnwerker

Het algemeen doel van de opleiding Werkplaatsschrijnwerker is schrijnwerk kunnen maken en afwerken. Dit gebeurt door onderstaande competenties aan te leren in het observatiejaar, in de opleidingsfase en de kwalificatiefase. In het ABO-jaar kunnen we nog verfijnen. 

Algemeen

 • Leerling bewerkt hout manueelEigen werkzaamheden plannen
 • De werkzaamheden op de werkplek organiseren
 • Een werkmethode opvolgen
 • Een administratie bijhouden
 • Materialen en grondstoffen herkennen
 • Gereedschappen en machines gebruiken
 • Onderhoudsvoorschriften naleven
 • Werktekeningen maken en lezen
 • In team werken

Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral

 • Afval en restproducten sorteren en verwijderen
 • Met gevaarlijke stoffen weten omgaan

Manuele houtbewerking

 • Smetten, zagen, schaven, paren, afschrijven
 • Eenvoudige houtverbindingen maken

Machinale houtbewerking

 • Hout- en plaatmateriaal machinaal bewerken
 • Verschillende  houtverbindingen machinaal uitvoeren

Plaatmateriaalverbindingen

 • Lamellenverbindingen maken
 • Verbindingen met hulpstukken maken

Ramen en deuren

 • Soorten ramen en deuren herkennen
 • Houten ramen en deuren maken
 • Hang- en sluitwerk plaatsen en afstellen
 • Profielen en dichtingstrips aanbrengen
 • Omkastingen aanbrengen
 • Oppervlaktebehandeling uitvoeren

Interieurelementen

 • Plaatmateriaal en massief hout verwerken
 • Onderdelen van interieur- en binnenschrijnwerkconstructies bewerken
 • Afwerkingsmateriaal voorbereiden

Locaties De Leerexpert

Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne