Leerexpert De IJsduiker

stedelijk buitengewoon onderwijs

Nuttige websites

Via deze paginga willen wij je informeren over nuttige links of andere websites

Wil je meer weten over autisme? Heb je vragen over de opvoeding van jouw kind met autisme? Zoek je gepaste ondersteuning? De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

Een handige website met pictogrammen en visualisaties.

Ontdek je talent en meer dan 50 beroepen in Het Beroepenhuis! Bezoekers ontdekken hier een groot aantal interessante beroepen, studierichtingen én brengen hun eigen talenten in kaart.

KOOGO ondersteunt, begeleidt en behartigt de belangen van ouders, ouderverenigingen en ouderraden in het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Autisme Antwerpen is een overkoepelende vereniging die zich inzet voor personen met autisme en hun omgeving. Ze organiseren regelmatig praatgroepen en activiteiten en inleefavonden in de provincie Antwerpen.

Kampen, vorming, coaching en ontmoeting voor kinderen en jongeren met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis en hun omgeving.