Leerexpert De IJsduiker

stedelijk buitengewoon onderwijs

Onze school

Is je kleuter of kind blind of slechtziend? Heeft je kind autisme (ASS)? Of is je kind slechthorend of heeft het een spraak- en taalprobleem (STOS)? In Leerexpert De IJsduiker (vroeger De Leerexpert August Leyweg 10) krijgt je spruit aangepast onderwijs in de klas én daarbuiten. Want onze grootste troef is onze groene schoolomgeving met serre, moestuin en veel gras!

Zolang je kind bij ons schoolloopt, werken we aan talentontdekking. Zodra het ijs gebroken is, duikt ons team in de diepte om interesses en talenten boven te halen. Samen bereiden ze de leerling voor op een succesvolle start in het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs.

 

De kracht van taalTaalles met extra visuele ondersteuning

Onze leerlingen hebben het vaak moeilijk om zich uit te drukken. Daarom zetten we extra in op taal, al vanaf de kleuterklas. Braille, ondersteunende gebaren, woordenschatschriften … We reiken verschillende hulpmiddelen aan en stemmen onze werkvorm af op de leerling. Zo leert het kind zich steeds beter te uiten en in verbinding te gaan.

Samen zorg dragen

Op onze school schenken we veel aandacht aan een warm school- en klasklimaat. Onze leerlingen vinden houvast in de nodige structuur, veiligheid in een kleine klasgroep en rust in de groene schoolomgeving. Stap voor stap leren ze de nodige hulpmiddelen gebruiken én leren ze zichzelf, hun beperkingen en hun talenten beter kennen. En nog belangrijker: ze ontwikkelen een positief zelfbeeld en worden steeds zelfstandiger.

Tijdens dit groeitraject staat de klasleerkracht aan hun zijde, samen met een multidisciplinair team: logopedisten, kinesisten en andere zorgprofessionals volgen onze leerlingen mee op. Samen zorgen we ervoor dat uitspraak, motoriek, ruimtelijk inzicht, sociale vaardigheden en andere zich maximaal ontwikkelen.

Leren in ‘t groen

Op onze groene speelplaats kunnen kinderen zich tijdens de pauzes helemaal uitleven. En ook in de lessen wordt onze buitenruimte actief gebruikt. Terwijl ze planten leren zaaien, kweken en onderhouden in onze leertuin, gaan ze praktisch aan de slag met taal en rekenen, voeren ze zelfstandig taken uit en leren ze zorg dragen voor het gebruikte materiaal. Als dat geen vruchtbare bodem is voor het leven!

Benieuwd wat de Onderwijsinspectie van onze school vindt? Download hier het lovende doorlichtingsverslag over onze school (vroeger De Leerexpert August Leyweg 10).

> Ontdek ons aanbod

 

Onze algemene werking

Ontdek meer over de werking van onze school in dit filmpje met onze digitale schoolpresentatie.

 

Videorondleiding

Devon neemt jullie in dit filmpje graag mee op videorondleiding in onze school:

> Bezoeken, aanmelden en inschrijven