Leerexpert De IJsduiker

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type 6: visuele beperking

Voor wie?

Onze buitengewone basisschool biedt onderwijs aan kleuters en kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met een met een CLB-attest type 6. Dit zijn kinderen met een visuele beperking.

Onze werking

Je kind volgt onderwijs op maat. We stemmen de lessen af op de (intellectuele) mogelijkheden, beperkingen en tempo van je kind.

Via aangepaste technieken en methoden (o.a. tactiele en auditieve waarneming, oriëntatie- en mobiliteitsoefeningen) begeleiden we je kind in zijn/haar ontwikkeling. Onze klassen zijn speciaal ingericht met lees- en computerhulpmiddelen voor blinde en slechtziende kinderen. Indien nodig leren ze braille.

We bereiden je kind, waar mogelijk, voor om met speciale hulpmiddelen naar het gewone (basis)onderwijs te gaan. Door intensieve training leert het zijn/haar resterende gezichtsvermogen ook beter te gebruiken. Zo werken we aan zelfredzaamheid.

> Ik wil meer weten over jullie algemene werking

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 6?

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het de overstap maken naar het gewoon secundair onderwijs. Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs. Wij bereiden je kind voor op een re-integratie in het gewoon onderwijs of verdere begeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.

> Ik wil meer weten over jullie school