Leerexpert De IJsduiker

stedelijk buitengewoon onderwijs

Type 7: spraak- en taalontwikkelingsstoornissen (STOS) en auditieve beperking

Voor wie?

Onze buitengewone basisschool biedt onderwijs aan kleuters en kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar met een met een CLB-attest type 7. Dit zijn kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taal(ontwikkelings)stoornis.

Onze werking

Je kind volgt onderwijs op maat. Dit betekent dat we de lessen afstemmen op de mogelijkheden, beperkingen en het tempo van je kind.

We zorgen voor structuur met duidelijke regels en afspraken. Wij verduidelijken wat voor anderen vanzelfsprekend is!

Onze aanpak is taalgericht en schenkt extra aandacht aan het oefenen van sociale vaardigheden.

Ik wil meer weten over jullie algemene werking

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 7?

Als je kind de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs heeft bereikt, kan het overstappen naar het gewoon secundair onderwijs. Als dit niet zo is, kan je kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3.

> Ik wil meer weten over jullie school