Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

Basisschool

Type 4 - buitengewoon basisonderwijs 

Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 4 richt zich tot kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking. We vertrekken vanuit de individuele mogelijkheden van elke leerling en helpen de leerling zich maximaal te ontplooien.  
 
We ontwikkelen schoolse vaardigheden maximaal en creëren voldoende kansen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Aangepaste les- en leermethoden en (para)medische therapieën stimuleren de ontwikkeling van je kind. 

Toelatingsvoorwaarden

Om je kind aan te melden en in te schrijven in onze school heeft het een CLB- attest met advies type 4 nodig.

> Bezoeken, aanmelden en inschrijven
 

Wat na buitengewoon basisonderwijs type 4? 

Afhankelijk van de individuele mogelijkheden is zowel doorstroming naar alle opleidingsvormen van het buitengewoon secundair onderwijs als overgang naar het gewoon onderwijs mogelijk. 

In de praktijk stappen de meeste kinderen in De Leerexpert Dullingen over naar opleidingsvorm 1 (OV1). Hier bereiden we ze voor op een beschermd leven en een zinvolle dagbesteding.
De stap naar het secundair onderwijs wordt altijd samen met het CLB, de ouders en de school bepaald.

> Lees meer over onze school
> Ontdek onze secundaire school