Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

Lessenaanbod secundaire school

Ons OV1-aanbod voor type 4

Ons school heeft een uitgebreid lessenaanbod waarin iedere leerling zich thuis zal voelen.

Geïntegreerde Algemene Sociale vorming (GASV)

Elke 2 maanden werken we rond een thema. In elk thema komen de verschillende leervakken zoals wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, computer en muzische opvoeding aan bod. Dit jaar werken we rond de thema’s dieren, publiciteit, beroepen, vervoer en vakantie.

Keuzeactiviteiten

Wij vinden keuzes leren maken erg belangrijk vandaar dat we per trimester 8 keuzeactiviteiten aanbieden.  De leerlingen kiezen tussen leerlingenraad, The Mytyl Times, knutselen, koken, techniek, computer, natuur, fotografie, feest comité, cultuur, buitengewoon atelier, ….

Lichamelijke opvoeding

De secundaire afdeling heeft een fulltime leerkracht lichamelijke vorming.

Voor wie?

De leerkracht lichamelijke opvoeding geeft bewegingsrecreatie aan ALLE leerlingen, aangepast aan hun beperking(en).
De leerlingen zitten tijdens de lessen bewegingsrecreatie niet in hun klasgroep maar worden ingedeeld volgens homogene sportgroepen.

Wat?

Wekelijks gaan de leerlingen naar het Peerdsbos om te sporten. Volgende sporten kunnen aan bod komen: 

 • Basketbal, netbal, voetbal, baseball, torbal  
 • Fietsen, wandelen, dansen, kubbs 
 • Hockey, kubbs, schuif- pingpong
 • Gevechtssport, boccia, sherborne 

Maandelijks gaan de leerlingen ook zwemmen en fitnessen. Hiervoor wordt samengewerkt met het MFC.

Waarom?

Wij werken aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen door middel van bewegingsactiviteiten.
We vinden het belangrijk dat de leerlingen een brede waaier aan sporten aangereikt krijgen, zodat zij tijdens hun vrije tijd ook de weg naar een sportclub vinden.

Projectwerking

De school vindt het heel belangrijk dat onze kinderen hun plaats vinden in de maatschappij. Daarom hechten we veel belang aan projectwerking.

Wat?

 • Kleinere projecten met de secundaire afdeling (klasgroep overschrijdend)
  • Gezondheidsproject
  • Sterrenslag
  • Discriminatieproject
 • Schoolprojecten (basisschool + secundair)
  • Mosproject
 • Schooloverschrijdende projecten
  • MPB²-project
  • Sportprojecten

Samenwerkingsverbanden

Voor de schooloverschrijdende projecten heeft de school samenwerkingsverbanden met verschillende andere scholen.

Dankzij deze projecten leren de leerlingen omgaan met anderen. Ze komen in contact met andere culturen, leeftijden, gewoonten, nationaliteiten, beperkingen,…  zodat ze hun sociale vaardigheden optimaal kunnen ontplooien. Deze projectdagen vinden meestal plaats buiten de school…

Leerlingenraad

Onze jongeren laten hun stem horen in de leerlingenraad! Zo wordt de school meer ‘hun’ school.

De leerlingen mogen dingen veranderen vanuit hun kijk. Zo voelen ze zich meer betrokken en wordt de school leuker en boeiender.

Elke vrijdagmiddag een vergadering

 • De voorzitter verzamelt agendapunten uit elke groep.
 • De leerlingen bespreken, discussiëren, zoeken oplossingen, …
 • Er wordt een verslag gemaakt.
 • De leerlingen lezen het verslag in hun groepen.

De samenstelling van de raad

 • 2 à 3 leerlingen van elke groep (stellen zich kandidaat in overleg met leerkracht).
 • De voorzitter (wordt verkozen tijdens de eerste vergadering).
 • De ondervoorzitter (wordt verkozen tijdens de eerste vergadering).
 • Een leerkracht-begeleider.

De agendapunten

 • Problemen binnen de school (tekort aan computers, nood aan een klok in de klassen, variatie in het menu van de moslims, …)
 • Evenementen organiseren  (oud-leerlingendag, eindejaar uitstap, inzamelacties, …)
 • Initiatieven (opruimactie, gezonde tussendoortjes, …)
 • Projecten (een nieuwe infobrochure voor nieuwe leerlingen, een speeddating met de leerkrachten, een project geleid door een externe organisatie, …)

Specials

 • Galabal : jaarlijks feest in stijl, waarop ex-stagiairs van de school worden uitgenodigd
 • Workshop ‘Ons Ei in Mei’: de leerlingenraad blikt terug op het oude en kijkt vooruit naar het nieuwe schooljaar
 • Dag van de leerkracht: jaarlijkse originele verwendag voor de leerkrachten

> Ik wil jullie toekomstgerichte werking ontdekken
> Ik wil meer weten over de middelbare school en OV1