Leerexpert Kokoen

stedelijk buitengewoon onderwijs

MFC Mytyl

Wat is het multifunctioneel Centrum Mytyl* | De Leerexpert?

Multifunctioneel Centrum (MFC) Mytyl is een kleinschalige, gespecialiseerde welzijnsorganisatie binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. We werken steeds samen met onderwijs, zo ondersteunen we schoolgaande kinderen van 2,5 tot 21 jaar met motorisch-meervoudige beperkingen en ernstig mentale beperkingen en/of een vermoeden van een beperking. Je kind of jongere staat bij ons steeds centraal: we stemmen onze werking af op hun onderwijs- en zorgnoden.

Wat doet MFC Mytyl?

Leerlingen met de grootste zorgvragen in type 2, 4 en Opleidingsvorm 1 krijgen (para)medische ondersteuning door De Leerexpert en MFC Mytyl.

MFC Mytyl werkt geïntegreerd samen met de scholen van De Leerexpert van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Wij bieden een schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang. Door onze krachten te bundelen, slagen we erin om een professioneel, multidisciplinair omkaderd aanbod op maat van ieder kind en iedere jongere te bieden.

In de praktijk stemmen we zorg, onderwijs en therapie op elkaar af om je kind ten volle te helpen ontplooien. Ons multidisciplinair team zet iedere dag opnieuw haar expertise in voor je kind en werkt samen met jou als ouder vanuit één handelingsplan. Ons doel is om je kind zo goed mogelijk te laten participeren aan de maatschappij.

De troeven van onze geïntegreerde samenwerking

  • Je kind of jongere kan bij ons terecht voor schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang. Met de combinatie van zorg, therapie en onderwijs ondersteunen we de ontwikkeling van je kind maximaal en werken we op maat van je kind.
  • Opvang en therapie kan ook tijdens schoolvakanties en op woensdagnamiddagen
  • Vlot bereikbaar met schoolvervoer
  • We zijn een open (t)huis: ouders zien wij als ervaringsdeskundigen en zijn altijd welkom voor informatie, uitleg of gesprek
  • Peuterafdeling: voor peuters met een ontwikkelingsachterstand te wijten aan een motorisch probleem

Heb je nog vragen over de toelatingsvoorwaarden en kosten, neem contact op via 03/217.26.26 of MFCMytyl@leerexpert.be.

*: Het MFC Mytyl is erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).